Verzoek kredietinfomatie

Als bedrijven te maken hebben met zakelijke relaties die hun facturen niet betalen, kunnen ze een verzoek kredietinformatie indienen bij CBMK. De informatie die dan wordt achterhaald kan worden gebruikt om de betalingsachterstand weg te werken. Soms lukt dat in één keer, maar het is ook mogelijk om in gesprek met de betreffende klant een betalingsregeling te bedenken, waar alle partijen tevreden mee zijn. Het voordeel van deze methode op basis van een verzoek kredietinformatie is, dat er geen juridische procedure hoeft te worden gestart.

Verzoek kredietinfomatie

Zelf doen of uitbesteden

Elk bedrijf kan een verzoek kredietinformatie bij CBMK indienen voor één van zijn klanten. Het is echter nogal een stap om met die informatie het gesprek aan te gaan met de betreffende klant. De kans is groot dat die jouw bedrijf gaat wantrouwen. Het is daarom beter om in combinatie met een verzoek kredietinformatie ook CBMK als intermediair in te schakelen. CBMK is een onafhankelijke partij, die vanuit zowel het belang van jou als opdrachtgever, als vanuit het belang van jouw klant redeneert. Het is immers in jullie beider belang dan de betalingsachterstanden worden weggewerkt.

Persoonlijke benadering

Als specialist in het betaald krijgen van onbetaalde rekeningen weet CBMK vrijwel altijd zijn gelijk te krijgen door een gang naar de rechter. Maar dat is een methode die erg veel tijd en energie kost. Daarom wordt liever gekozen voor een persoonlijke benadering van het bedrijf met de betalingsachterstand. De informatie die boven tafel komt bij een verzoek kredietinformatie is voldoende om tot een tevredenstellende oplossing te komen. Het voordeel van deze methode voor de klant is, dat zijn eigen financiële administratie veel leert van de gekozen aanpak. Met deze aanpak worden 80 procent van de betalingsachterstanden opgelost.

Door admin